top of page

Anna (Manterys, 6-4-1920 – ) & Józef Deka (ca.1911 – )

Anna Deka (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Anna (Manterys, ca.1919 – ) i Józef Deka (ca.1911 – ) wzięli ślub 27-11-1938 roku w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach. Świadkami byli Józef Kowar i Jan Pabjanczyk, obojewłościaniez Nasiechowic.(1)

Anna pochodziła z Nasiechowic.(2)

Józef’srodzice: Jakub i Józefa Deka (Musiał) z Janowiczek, parafia Racławice.(3)

Ślub był poprzedzony trzema zapowiedziami w parafiach w Racławicach i Nasiechowicachw dniach 6, 13 i 20 listopada 1938 roku. Nie było podpisania umowy przedślubnej. Rodzice udzielili zezwolenia na ślub.(4)

1,2,3,4.Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr: 2208

Anna (Manterys, ca.1919 – ) and Józef Deka (ca.1911 – ) were married on 27-11-1938 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Witnesses were Józef Kowar and Jan Pabjanczyk, both farmers from Nasiechowice.(1)

Anna was from Nasiechowice.(2)

Józef’s parents were Jakub and Józefa Deka (Musiał) from Janowiczki, Racławice parish.(3)

The marriage was preceded by three banns in the Racławice and Nasiechowice parish churches on 6, 13 and 20 November 1938. No prenuptial agreement was made and their parents granted permission for the marriage.(4)

1,2,3,4.Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2208

bottom of page