top of page

Bolesław (23-11-1919 – ) & Helena (Sroga, 20-8-1924 – ) Manterys

Bolesław Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Bolesław Manterys (23-11-1919 – ) został ochrzczony w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Jego chrzestnymi byli Wojciech Manterys i Maryanna Lech. Świadkami jego urodzin byli Grzegorz Gąsiorek (50) i Jakub Dziura (50), zarówno rolnicy z Zarogowa.(1)

Bolesław i Helena Manterys (Sroga, 20-8-1924 -) wyszli za mąż w dniach 24-4-1945. Świadkami byli zarówno Zygmunt Rekuła i Wacław Dziura, obaj a Zarogowa. W tym małżeństwie w dniach 18-4-1945 dano szczególną dyspensę. Bolesław był rolnikiem i mieszkał w Zarogowie w czasie małżeństwa.(2)

Rodzice Heleny to Franciszek i Weronika Siemiążek (Sroga) z Bukowskiej Woli.(3)

1. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_3059 2,3. Księgi urodzenia, śmierci i małżeństwa z parafii Miechów w Polsce. Zdjęcie zrobione w 2013 r., Zdjęcie: p1060894

Bolesław Manterys (23-11-1919 – ) was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. His godparents were Wojciech Manterys and Maryanna Lech. Witnesses to his birth were Grzegorz Gąsiorek (50) and Jakub Dziura (50), both farmers from Zarogów.(1)

Bolesław & Helena Manterys (Sroga, 20-8-1924 – ) were married on 24-4-1945. Witnesses were Zygmunt Rekuła and Wacław Dziura, both of Zarogów. There was a special dispensation granted for this marriage on 18-4-1945. Bolesław was a farmer and residing in Zarogów at time of marriage.(2)

Helena’s parents were Franciszek and Weronika Siemiążek (Sroga) from Bukowska Wola.(3)

1. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3059 2,3. Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1060894

bottom of page