top of page

Bronisław (6-2-1918 – 14-11-1988) & Julianna (Manterys, 10-2-1921 – 3-7-1996) Manterys

Bronisław Manterys & Julianna Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Bronisław (6-2-1918 – 14-11-1988) i Julianna (Manterys, 10-2-1921 – 3-7-1996) Manterys wyszli za mąż 28-10-1943 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach.(1)

Ślub był poprzedzony dwoma zapowiedzi ślubne w dniach 17 i 24 października 1943 roku w kościele w Nasiechowicach. Dyskryminacja otrzymana z trzeciej zapowiedzi ślubne (nr 2424-1943), prawdopodobnie dlatego, że były spokrewnione (oboje miały to samo nazwisko). Żadna umowa przedślubna. Świadkami ślubu byli Michał Dziura i Wojciech Manterys, zarówno rolnicy z Zarogowa. Julianna podpisała rejestr jako "Julia".(2)

Julianna została ochrzczona w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Jej rodzice zamieszkiwali w Zarogowie w czasie jej narodzin. Jej chrzestnymi byli Franciszek Kowal i Franciszka Kowal. Świadkami jej urodzin byli Franciszek Dziura (44) i Stanisław Peroń (40), zarówno rolnicy z Zarogowa.(3)

Bronisław został ochrzczony w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Jego rodzice chrzestni byli Błażej Kowal i Wiktoria Manterys (prawdopodobnie ciotka Julianny Wiktoria Manterys (Dziura) 1868 – 24-10-1942). Świadkowie na jego urodzin to Stanisław Peroń (30) i Piotr Michalski (32), czynszownicy z Zarogowa.(4)

Rodzice Bronisława mieszkały w Zarogowie w czasie jego narodzin.(5)

1,2. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione w 2014 r., Zdjęcie: 2213 3. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_3075 4,5. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_3042

Bronisław (6-2-1918 – 14-11-1988) and Julianna (Manterys, 10-2-1921 – 3-7-1996) Manterys were married on 28-10-1943 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.(1)

Their wedding was preceded by two banns on 17 and 24 October 1943 in the Nasiechowice church. Dispensation received from the third bann (no.224-1943 refers), probably because they were related (both had same surname). No prenuptial agreement. Witnesses to the wedding were Michał Dziura and Wojciech Manterys, both farmers from Zarogów. Julianna signed the register as “Julia”.(2)

Julianna was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Her parents resided in Zarogów at the time of her birth. Her godparents were Franciszek Kowal and Franciszka Kowal. Witnesses to her birth were Franciszek Dziura (44) and Stanisław Peroń (40), both farmers from Zarogów.(3)

Bronisław was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. His godparents were Błazej Kowal and Wiktoria Manterys (possibly Julianna’s aunt Wiktoria Manterys (Dziura) 1868 – 24-10-1942). Witnesses to his birth were Stanisław Peroń (30) and Piotr Michalski (32), copyholders from Zarogów.(4)

Bronisław’s parents lived in Zarogów at the time of his birth.(5)

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2213 3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3075 4,5. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3042

bottom of page