top of page

Eugeniusz (5-2-1924 – ) & Zofia Manterys (Oczkowska, 6-1941 – )

Eugeniusz Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Eugeniusz (2-1924 – ) i Zofia Manterys (Oczkowska, 6-1941 – ) emerytowani rolnicy z Pojałowic. Najstarsze dziecko.

Źródło: Adam Manterys (23-12-1947 – )

Eugeniusz (2-1924 – ) & Zofia Manterys (Oczkowska, 6-1941 – ) are retired farmers in Pojałowice.

Source: Adam Manterys (23-12-1947 – )

bottom of page