top of page

Filomena (Manterys, 31-7-1897 – 16-8-1971) & Wojciech Bielawski

Filomena Bielawska (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Wojciech Manterys i Franciszka Manterys wzięli ślub w 23-2-1922 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Panieńskie nazwisko Franciszki było Manterys.(1)

Wojciecha rodzice – Wawrzyniec i Marianna Bielawski (Jakubas).(2)

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakunas), nr: MG9834

Filomena (Manterys, 31-7-1897 – 16-8-1971) & Wojciech Bielawski were married on 23-2-1922 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Franciszka's maiden name was Manterys.(1)

Wojciech's parents were Wawrzyniec & Marianna Bielawski (Jakubas).(2)

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016 (E Jakunas), photo ref: L14826

bottom of page