top of page

Józef (14-1-1945 – 4-2-2013) & Maria (Misztal, 14-7-1949 – 3-3-2007) Manterys

Józef Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Józef (14-1-1945 – 4-2-2013) i Maria (Misztal, 14-7-1949 – 3-3-2007) Manterys wzięli ślub 15-4-1974 w Miechowie. Świadkowie: Jan Antosiak ze Sławic i Anna Moląg (20) z Miechowa.

Józef, drugie imię Wojciech, ur. w Zarogowiei ochrzczony 23-1-1945 w Nasiechowicach. Maria, drugie imię Teresa, ochrzczona 30-7-1949 w Miechowie. Zmarła w Krakowie, po otrzymaniu Ostatniego Namaszczenia, pochowana 7-3-2007 w Miechowie. Józef i Maria zostali pochowani w Cmentarzu Parafialnym w Miechowie.

Rodzice Marii Franciszek i Maria Misztal (Wińczewska?). Maria mieszkaław Krakowie przed śmiercią.

Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Miechowie: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. p1060921)

Józef (14-1-1945 – 4-2-2013) & Maria (Misztal, 14-7-1949 – 3-3-2007) Manterys were married on 15-4-1974 in Miechów. Witnesses to the wedding were Jan Antosiak from Sławice and Anna Moląg (20) from Miechów.

Józef, middle name Wojciech, was born in Zarogów and baptised on 23-1-1945 in Nasiechowice. Maria, middle name Teresa, was baptised on 30-7-1949 in Miechów. She died in Kraków, received the last sacraments and was buried on 7-3-2007 in Miechów. Józef and Maria were buried in Miechów Cemetery.

Maria’s parents were Franciszek and Maria Misztal (Wińczewska?). Maria resided in Kraków at time of death.

Source: Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1060921

bottom of page