top of page

Józef (26-2-1838 – 4-5-1902) & Joanna Maryanna (Chuchro, 1839 – 10-4-1916) Manterys

Józef Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Józef and Marianna wzięli ślub w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice, w 18-5-1858 roku.(1) Żyli w Zarogowie. Józefa stryj Jacenty Manterys (15-8-1816 –) był świadkiem ślubu.

Marianny rodzice Stanisław i Marianna Chuchro (Zębala).(2)

Józef był czynszownikiem.(3)(4)

Świadkami śmierci ich córki Julianny (ur.ca.1869 zm.21-1-1870) byli Józef Frania (35) i Marcin Manterys (55) oboje czynszownicy z Zarogowa. Józef i Marianna w tym czasie mieszkali w Zarogowie.(5)

Świadkami śmierci ich córki Walerii Manterys (4-12-1888 – 5-1-1889) byli Augustyn Roch (40) i Piotr Michalski (60) z Zarogowa.(6)

Świadkami śmierci ich córki Maryanny Manterys (1-1876 – 28-4-1878) byli Walenty Manterys (29) i Mateusz Kaszyński (28), oboje czynszownicy z Zarogowa. Prawdopodobnie Maryanna i Julianna Manterys (3-1-1876 –) byli bliźniakami.(7)

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: k1211 3. Akta parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach 4,5. Akta w parafii św.Wita, Modestai Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr. 2247 6. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr. 2288 7. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr. 2422

Józef and Marianna were married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, in 18-5-1858.(1) They lived in Zarogów. Józef’s uncle Jacenty Manterys (15-8-1816 – ) was a witness to their wedding. Marianna's parents were Stanisław and Marianna Zębala (Chuchro).(2)

Józef was a tenant farmer(3) or rental farmer.(4)

Witnesses to the death of their daughter Julianna (b.ca.1869 d.21-1-1870) were Józef Frania (35) & Marcin Manterys (55) both tenant farmers from Zarogów. Józef and Marianna resided in Zarogów at this time.(5)

Witnesses to the death of their daughter Waleria Manterys (4-12-1888 – 5-1-1889) were Augustyn Roch (40) and Piotr Michalski (60) from Zarogów.(6)

Witnesses to the death of their daughter Maryanna Manterys (1-1876 – 28-4-1878) were Walenty Manterys (29) and Mateusz Kaszyński (28), both tenant farmers from Zarogów. Maryanna was most probably a twin of Julianna Manterys (3-1-1876 – ).(7)

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: k1211 3. Parish records in the Kielce Diocesan Archives 4,5. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2247 6. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2288 7. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2422

bottom of page