top of page

Jadwiga (Manterys, 18-8-1840 – ca.1918) & Jakub Kluska (ca.1812 – )

Jadwiga Kluska (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Jadwiga (Manterys, 18-8-1840 – ca.1918) & Jakub (ca.1812 – ) Kluska wzięli ślub w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice, w 24-11-1862r. Jakub wdowiec.(1)

Świadkiem narodzin Maryanny był Jacenty Manterys (27). Jej rodzicami chrzestnymi byli Jacenty Manterys i Marianna Przybylska.(2)

Jakuba rodzice – Walenty and Małgorzata Kluska (Zaganiacz).(3)

1. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie (E Jakubas 2016) nr. k1223 2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie nr. img_5202

Jadwiga (Manterys, 18-8-1840 – ca.1918) & Jakub (ca.1812 – ) Kluska were married in Nasiechowice on 24-11-1862. Jakub was a widower.(1)

The witness to the birth of Maryanna was Jacenty Manterys (27). Her godparents were Jacenty Manterys & Marianna Przybylska.(2)

Jakub's parents were Walenty and Małgorzata Kluska (Zaganiacz).(3)

1,3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: k1223 2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: img_5202

bottom of page