top of page

Janina (Manterys, 14-4-1920 – ) & Aleksander (31-12-1921 – ) Buczek

Janina Buczek (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Janina (Manterys, 14-4-1920 – ) i Aleksander (31-12-1921 – ) Buczek poślubili w dniach 18-5-1944 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Ich wesele poprzedziły trzy zapowiedzi ślubne w kościołach Miechowie i Nasiechowicach w dniach 23, 30 kwietnia i 7 maja 1944 r. Żadna umowa przedślubna. Świadkami ślubu byli Franciszek Boroń i Jan Roch, zarówno rolnicy z Zarogowa.(1)

Julianna urodziła się i mieszkała w Zarogowie w czasie małżeństwa.(2)


Julianna została ochrzczona w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowicach. Jej rodzicami byli Jan Roch i Franciszka Kubińska. Świadkami jej urodzin byli Jan Roch (26) i Maciej Manterys (50), zarówno rolnicy z Zarogowa.(3)


Aleksander urodził się i mieszkał w Szczepanowicach w czasie małżeństwa. Jego rodzicami byli Kacper Buczek i Julianna Karolus, rolnicy z Szczepanowic.(4)


1,2,4. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2014, zdjęcie: 2215 3. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_3065

Janina (Manterys, 14-4-1920 – ) and Aleksander (31-12-1921 – ) Buczek were married on 18-5-1944 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Their wedding was preceded by three banns in the Miechów and Nasiechowice churches on 23, 30 April and 7 May 1944. No prenuptial agreement. Witnesses to the wedding were Franciszek Boroń and Jan Roch, both farmers from Zarogów.(1)


Julianna was born and resided in Zarogów at time of marriage.(2)


Julianna was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Her godparents were Jan Roch and Franciszka Kubińska. Witnesses to her birth were Jan Roch (26) and Maciej Manterys (50), both farmers from Zarogów.(3)


Aleksy was born and resided in Szczepanowice at time of marriage. His parents were Kacper Buczek and Julianna Karolus, farmers from Szczepanowice.(4)


1,2,4. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2215 3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3065

bottom of page