top of page

Jolanta (Manterys, 22-1-1915 – ) & Piotr Sobczyk

Jolanta Sobczyk (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Jolanta (Manterys, 22-1-1915 – ) & Piotr Sobczyk wzięli ślub w 29-6-1935 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.(1) Mieszkali w jej rodzinnej wsi w Pojałowicach.(2)


Jolanta została ochrzczona w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Jej rodzicami byli Jan Wilk i Katarzyna Borek. Świadkami jej urodzin byli Adam Klimczyk (30) i Stanisław Pasiński (50), obydwaj czynszownicy z Pojałowic.(3)


Piotra rodzice – Paweł Franciszka Sobczyk (Zaganiacz).(4)


1,4. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: 3011

2. Na podstawie pisemnej korespondencji z Łucją Alicją Mrożek (Manterys, 12-12-1938 – )

3. Akta w parafii w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione w 2016 r., zdjęcie: img_3011

Jolanta (Manterys, 22-1-1915 – ) & Piotr Sobczyk were married on 29-6-1935 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.(1) They lived on a farm in her native Pojałowice.(2)


Jolanta was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Her godparents were Jan Wilk and Katarzyna Borek. Witnesses to her birth were Adam Klimczyk (30) and Stanisław Pasiński (50), both copyholders from Pojałowice.(3)


Piotr's parents were Paweł Franciszka Sobczyk (Zaganiacz).(4)


1,4. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016 (E Jakubas), photo ref: 3011

2. Based on handwritten correspondence from Łucja Alicja Mrożek (Manterys, 12-12-1938 – )

3.Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3011

bottom of page