top of page

Maryanna Manterys (Pasińska) ca.1830 – 15-12-1880)

Maryanna Manterys (Pasińska)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Maryanna była wdową, gdy zmarły w wieku lat 50. Mieszkali w Zarogowie i mieli dzieci. Maryanny rodzice: Jan i Tekla Pasiński (Masłońska). Świadkowie śmierci Maryanny byli Sylwester Kowal (38) i Paweł Ozdoba (40), oboje czynszownicy z Zarogowa.(1)

1. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr: 2402

Maryanna was a widow when she died age 50. She and her husband lived in Zarogów and had children. Maryanna’s parents were Jan and Tekla Pasiński (Masłońska). Witnesses to Maryanna’s death were Sylwester Kowal (38) and Paweł Ozdoba (40), both tenant farmers from Zarogów.(1) 1. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2402

bottom of page