top of page

Stanisław (23-7-1913 – 3-3-1998) & Karolina (Molęda, 28-10-1920 – 2-6-2001) Manterys

Stanisław Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Stanisław (23-7-1913 – 3-3-1998) i Karolina (Molęda, 28-10-1920 – 2-6-2001) Manterys wyszli za mąż 27-10-1942 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. W dniach 10, 17 i 24 maja 1942 r. w kościele parafialnym w Nasiechowice ogłoszono trzy zapowiedzi ślubne. Nie podpisano żadnej umowy prenatalnej.(1)

Świadkami ślubu byli Ignacy Miechulski i Stanisław Kowar, zarówno rolnicy z Górki Moniuszkowskiej. Karolina podpisała swoje nazwisko jako "Molęda".(2)

Drugą nazwą Karoliny była Salomeja. Urodziła się i mieszkała w Górce Moniakowskiej (lub Muniakowice?) Koło Nasiechowic. Jej rodzicami byli Karol i Marianna Molenda (Michalska), włoscianie z regionu Kacice.(3)

Stanisław Manterys (23-7-1913 - 3-3-1998) był włoscianin z Nasiechowic.(4)

Świadkami urodzin Stanisława byli Józef Franczyk (38) i Franciszek Kowar (43) obaj koloniści z Nasiechowic. Jego rodzicami byli Jan Manterys i Anna Kit (Kita?)(5)

Świadkami śmierci Stanisława i Karoliny syn Stanisław (9-1-1944 - 22-2-1944) byli Wincenty Kowar i Feliks Jakubas, zarówno włoscianie z Nasiechowic.(6)

Ich syn Stanisław Karol (9-1-1944 - 22-2-1944) został ochrzczony w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Jego chrzestnymi byli Józef Michalski i Marianna Molenda. Świadkami o narodzinach byli Tadeusz Skucha i Wincenty Kowar, zarówno rolnicy z Nasiechowic.(7)

Rodzinami Karoliny byli Karol i Marianna Molęda (Michalska).(8)

1,2,3. Akta w parafii w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione w 2014 r., zdjęcie: 2212 4,6. Akta w parafii w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione w 2014 r., zdjęcie: 2519 5. Akta w parafii w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione w 2016 r., zdjęcie: img_2991 7. Akta w parafii w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione w 2016 r., zdjęcie: img_3289 8. Akta w parafii w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione w 2016 r., zdjęcie: 6248

Stanisław (23-7-1913 – 3-3-1998) and Karolina (Molęda, 28-10-1920 – 2-6-2001) Manterys were married on 27-10-1942 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Three banns were announced in the Nasiechowice parish church on 10, 17 and 24 May 1942. No prenuptial agreement was signed.(1)

Witnesses to the wedding were Ignacy Miechulski and Stanisław Kowar, both farmers from Górka Moniuszkowska. Karolina signed her name as “Molęda”.(2)

Karolina’s middle name was Salomeja. She was born and resided in Górka Moniakowska (or Muniakowice?) near Nasiechowice. Her parents were Karol and Marianna Molenda (Michalska), włoscianie from the Kacice region.(3)

Stanisław Manterys (23-7-1913 – 3-3-1998) was a włoscianin from Nasiechowice.(4)

Witnesses to Stanisław’s birth were Józef Franczyk (38) and Franciszek Kowar (43) both koloniści from Nasiechowice. His godparents were Jan Manterys and Anna Kit (Kita?).(5)

Witnesses to the death of Stanisław and Karolina’s son Stanisław (9-1-1944 – 22-2-1944) were Wincenty Kowar and Feliks Jakubas, both włoscianie from Nasiechowice.(6)

Their son Stanisław Karol (9-1-1944 – 22-2-1944) was baptised in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. His godparents were Józef Michalski and Marianna Molenda.Witnesses to his birth were Tadeusz Skucha and Wincenty Kowar, both farmers from Nasiechowice.(7)

Karolina’s parents were Karol and Marianna Molęda (Michalska).(8)

1,2,3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2212 4,6. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2519 5. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_2991 7. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3289 8. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016 (E Jakubas), photo ref: 6248

bottom of page