top of page

Wiesław (28-7-1966 – ) & Anna Manterys (Czekaj, 18-1-1970 – )

Wiesław Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Wiesław (28-7-1966 – ) i Anna Manterys (Czekaj, 18-1-1970 – ) wzięli ślub 15-2-1992. Mieszkali wówczas w Nasiechowicach. Świadkami ślubu: Sylwester Manterys (28-4-1967 – ) z Zarogowa i Beata Łysek (21) z Miechowa.(1)


Wiesława Manterysa drugie imię Zbigniew. Ochrzczony 11-8-1966 w Nasiechowicach. Anna ochrzczona 24-1-1970.(3)


Anny siostra: Marta Manterys (zd Podyma, ur. 16-6-1966) poślubiła Krzysztofa Manterysa (ur. 17-8-1967). Jej rodzice Kazimierz i Teresa Czekaj (zd Podym).(4)


Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Miechowie: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. (1) p1060906, (2) p1060906, (3) p1060902)

Wiesław (28-7-1966 – ) & Anna Manterys (Czekaj, 18-1-1970 – ) were married on 15-2-1992. They resided in Nasiechowice at the time of marriage. Witnesses to the marriage were Sylwester Manterys (28-4-1967– ) from Zarogów and Beata Łysek (21) from Miechów.(1)


Wiesław’s middle name Zbigniew. He was baptised on 11-8-1966 in Nasiechowice. Anna was baptised on 24-1-1970.(2)


Anna’s sister Marta Manterys (Podyma, 16-6-1966 – ) married Krzysztof Manterys (17-8-1967 – ). Her parents Kazimierz and Teresa Czekaj (Podym).(3)


Source: Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: (1) p1060906, (2) p1060906, (3) p1060902

bottom of page