top of page

Wit (ca.1801 – 16-11-1879) & Marianna (Niedziela, ca.1805 – 16-11-1860) Manterys

Wit Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Wit i Marianna mieszkali w Pojałowicach. Ślub wzięli 31-5-1825 w kościele Św. Wojciecha w Sławicach. Wedle ówczesnego zwyczaju, zapowiedzi były przybite do drzwi kościoła. Wit był fornalem dworskim. Między świadkami był stryj Wita, Bartłomiej Manterys (13-8-1780 – 11-1-1837). Marianny śmierć została zapisana w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach. Zaświadczył o tym Jacenty Manterys.(1) Świadkowie śmierci Wita Manterysa (lat 80) Wit Włudarz (41) i Szymon(?) Manterys (30) z Pojałowic.(2)

1. Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach 2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr. 2395

Wit and Marianna lived in Pojałowice and were married in St Wojciech’s church, Sławice, on 31-5-1825. As was the custom, a notice of their engagement was nailed to the church door. Wit was a groom at the manor. A witness to their marriage included Wit’s uncle Bartłomiej Manterys (13-8-1780 – 11-1-1837). Marianna’s death was recorded at St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, and was witnessed by her brother Jacenty Manterys.1

Witnesses to the death of Wit Manterys at age 80 were Wit Włudarz (41) and Szymon(?) Manterys (30) from Pojałowice.2 1. Parish records in the Kielce Diocesan Archives 2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2395

bottom of page